ලිපියක් සම්පූර්නයෙන් නැරඹීමට එහි මාතෘකාව මට කොටන්න
1

"powered by blogger" කියන Attribution widget එක අයින් කරන්නේ මෙහෙමයි.

Posted by යොමාල් බමුනුගේ on 10:55 AM in
හරි හරි අද මම කියන්නේ කොහොමද බ්ලොග් එකේ  "powered by blogger" කියන එක අයින් කරන්නේ කියල . මේක මාර ලේසී මුලින්ම යන්න ඔයාලගේ බ්ලොග් එකේ    Template වලට  ඊට පස්සෙ Edit HTML > proceed ....  ඊට  පස්සේ  ctrl + F ඔබන්න ....  දැන් බ්‍රව්සරේ එන බාර් එකේ සර්ච් කරන්න මේ කෝඩ් එක..... 


 ]]></b:skin>  

හරි දැන් මේ tag එකට උඩින්  මේ කෝඩ් එක පේස්ට් කරන්න.  

  #Attribution1 {display: none;}


මේ පොටෝ එක බලන්න කෝ.


හරි දැන් සේව් කරන්න .... දැන් බලන්න වැඩේ හරි ඇති ....

1 Comments


Ela thanks... ( http://www.shanzone.info/ )

Post a Comment

Copyright © 2009 යොමාල් ගේ අඩවිය All rights reserved. Theme by Laptop Geek. | Bloggerized by FalconHive.