ලිපියක් සම්පූර්නයෙන් නැරඹීමට එහි මාතෘකාව මට කොටන්න
2

අධිමානසික විද්‍යාව හරහා සිතුවිලි පාලනය කිරීම.

Posted by යොමාල් බමුනුගේ on 3:36 PM in


හරි ගොඩාඩාඩාඩාක් කාලෙකින් තමා මේ පැත්තට මගේ අලුත් රීසර්ච් ගැන ලියන්න හිතුවෙ........ ඔයාල මේ ක තියෙන දේවල් කරන්න ඉස්සෙල්ල හොඳටම තමන්ගෙ හිත සංවේදී කරගන්න ඕනි.... මේක ඕනිම කෙනෙකුට කරන්න පුලුවන් ..... ඒත් මම දැන් ලියන්නෙ ට්‍රික්ස් දෙක තුනක් විතරයි..... මෙහෙමයි මුලින්ම ඔයාල ආනා පානා සති භාවනාව පුරුදු කරන්න ඕනි. හිත ටිකක් එක තැන තියන්න පුලුවන් උනාම මේක පටන් ගන්න.....
හරි මේ කියන්න යන දේ ගොඩක් වැදගත් දෙයක්. මේකෙන් පුලුවන් ඔයාලගෙ ජීවිතේ තියෙන නරක පුරුදු ගොඩකින් ඈත් වෙන්න.....

Copyright © 2009 යොමාල් ගේ අඩවිය All rights reserved. Theme by Laptop Geek. | Bloggerized by FalconHive.